Reklamacije

1. Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu. Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene na „Kreativni slatkiši web shop-u“ kupac može podneti upućivanjem e-mail-a, na adresu info@kreativnislatkisi.com.

2. Prodavac je dužan da se o Vašem zahtevu izjasni u roku od 5 radnih dana od dana kada je izjavljena reklamacija.

3. Prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.